Some-mainonta

SoMe-mainonta on tehokas tapa hyödyntää niin jo brändiisi sitoutuneita asiakkaita kuin löytää uusia. Nykyään SoMe-mainontaa voi tehdä Facebookissa (Nyk. Meta), Instagramissa, TikTokissa, LinkedInissä, Pintrestissä, Jodelissa ja Twitterissä vain muutamia kanavia mainitaksemme.

Olemme kokenut some-mainostaja ja hallitsemme kaikki niksit joilla yrityksesi liidit ja myynti kasvavat kustannustehokkaasti. Pystymme varmasti optimoimaan nykyistä sosiaalisen median mainontaasi paremmaksi yli 10-vuoden kokemuksella sosiaalisen median mainonnasta. Autamme mielellään yritystäsi parantamaan mainonnan tehoa SoMessa. Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää some-mainonnan palveluistamme.

ANNA TIEDOT & KERROMME LISÄÄ

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Some-mainontaa pitkällä kokemuksella Online Leads Finlandilta

Online Leads Finland tarjoaa some-mainonnan monipuolisia ja laadukkaita palveluja rautaisella, 15 vuoden, ammattitaidolla.  Olemme rakentaneet satoja some-mainontakampanjoita Facebookkiin (nyk. Meta), Instagramiin, Pinterestiin, LinkedIniin ja Twitteriin. Tiedämme taatusti tämän hetken parhaat strategiat sosiaalisessa mediassa näkymiseen tuottavasti.

Hyödynnämme pitkää kokemustamme ja asiantuntemustamme mitattavasta digitaalisesta markkinoinnista jokaisessa some-mainontaan liittyvässä projektissamme, joten voit olla varma, että kampanjasi on laadukkaasti sekä oikeasti oppisesti rakennettu ja tuottaa haluttua tulosta!

 

Some-mainonta

Kysy lisää meiltä SOME-mainonnan konsultoinnista, koulutuksesta ja toteutuksesta

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mitä some-mainonta on?

Some-mainonnalla tarkoitetaan sosiaalisen median kanavilla toteutettavaa markkinointia. Monen yrityksen kohdalla some-markkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista, joten siihen kannattaa ehdottomasti panostaa! Sosiaalisen median vahvuutena on, että somen verkkoviestintäympäristöissä jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus aktiiviseen toimintaan. Jokaisella käyttäjällä on siis mahdollisuus tuottaa somessa sisältöä, olla viestintäympäristön aktiivinen viestijä ja vastaanottaa tietoa. Toinen sosiaalisen median ehdottomista vahvuuksista on yleisön tavoittaminen, sillä somessa on melko helppoa tavoittaa kerralla suuri yleisö sekä juuri oikeanlainen yleisö.

Koska some-mainonnan postaukset saapuvat potentiaalisen asiakkaan somefiidiin, jonka äärellä hän viettää muutoinkin todennäköisesti aikaansa, saavat mainospostaukset helposti huomiota ja herättävät vastaanottajan mielenkiinnon. Näin yrityksellä on mahdollisuus myydä entistä enemmän ja saada arvokkaita liidejä. Somen kautta on mahdollista markkinoida yrityksen tuotteita tai palveluita sekä kuluttajille että toisille yrityksille.

Millaisissa tapauksissa some-mainonta on erityisen hyvä vaihtoehto?

Some-mainonta sopii erityisen hyvin tarjousten ja kampanjoiden markkinointiin sekä liidien generointiin. Sen avulla on helppo hoitaa myös uudelleenmarkkinointi, koska somekanavan seurantatyökalujen avulla on melko helppoa selvittää mistä tuotteista tai palveluista asiakkaat ovat olleet erityisen kiinnostuneita. Samalla voidaan kartuttaa oikeanlaista yleisöä yrityksen uudelleenmarkkinointilistoille. Näistä listoista on hyötyä myöhempiä some-mainoskampanjoita silmällä pitäen.

Erilaisten tapahtumien markkinoinnissa some-mainonta on erittäin hyvä vaihtoehto, sillä se tavoittaa nopeasti ja vaivattomasti suuren määrän yleisöä, joka on jo lähtökohtaisesti kiinnostunut tapahtuman aiheesta tai on muutoin sopivaa kohderyhmää mainonnalle esimerkiksi ikänsä puolesta. Myös rekrymarkkinoinnissa ja työnantajamielikuvien kehittämisessä some-mainonta on erityisen hyvä vaihtoehto.

Brändääminen on pitkäkestoista puuhaa, joka vaatii malttia ja osaamista. Samalla onnistunut brändääminen on yrityksen tie menestykseen, joten siihen kannattaa panostaa. Some-markkinointi voi auttaa myös brändäämisessä, sillä markkinointi sosiaalisen median eri kanavilla auttaa tuomaan brändiäsi esille ja tekee siitä kuluttajille entistä tutumman. Kun kuluttajat tuntevat brändisi, alkavat he pikku hiljaa pitää sitä luotettavana, minkä ansiosta he ostavat brändiä entistä suuremmalla todennäköisyydellä. Some-markkinoinnilla voidaan vaikuttaa uskomattoman tehokkaasti kuluttajien tekemiin ostopäätöksiin ja ammattitaidolla toteutetut kampanjat ovatkin kustannustehokas tapa nostaa yrityksen myyntiä.

Kohdennamme some-mainonnan tehokkaasti takomaan tulosta

Jotta some-mainonta olisi mahdollisimman tehokasta, tulee se kohdentaa mahdollisimman potentiaalisesti. Näin some-mainonta osuu ja uppoaa haluttuun kohderyhmään. Online Leads Finland omaa runsaasti kokemusta some-mainonnan kohdentamisesta ja tulosten tekemisestä ja parhaimmillaan some-mainonta voidaankin kohdentaa erityisen tarkasti esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusten perusteella. Näitä kiinnostuksen kohteita voidaan somepalveluissa puolestaan seurata hänen some-käyttäytymisensä ja tykkäystensä perusteella. Kohdentaminen onnistuu myös remarketing-periaatteella eli sen perusteella, millaista toimintaa asiakkaalla on ollut yrityksen sivustolla. Jos asiakas on esimerkiksi ostanut yritykseltä jonkin tietyn tuotteen, voidaan hänelle tarjota seuraavaksi jotakin samantyylistä tuotetta.

Yrityksen sähköpostilistat on mahdollista syöttää yrityksen some-mainosjärjestelmään, jolloin tavoitetaan tarvittaessa nopeasti ja helposti suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Mainontaa voidaan somessa kohdentaa myös vastaanottajan henkilökohtaisten tietojen perusteella, kuten hänen ammatillisten tietojensa perusteella. Esimerkiksi vastaanottajan titteliä, osaamista tai työnantajaa voidaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Kohdentamisessa on mahdollista hyödyntää myös käyttäjien seuraamia tilejä, kuten yrityksen kilpailijoiden tilejä tai täydentävien palveluiden tilejä. Parhaimmillaan erilaisia kohdentamistapoja yhdistetään toistensa kanssa, jolloin kohdennus on mahdollisimman tarkkaa ja kampanja mahdollisimman tehokas. Kun kohdeyleisöt ovat mahdollisimman tarkasti määriteltyjä, voidaan kullekin kohdeyleisölle tarjota omia mahdollisimman tarkkaan räätälöityjä markkinointiviestejä. Tällöin viesteillä on erityisen hyvät mahdollisuudet tuottaa tulosta!

Hyödynnämme some-mainonnan monet kanavat

Some-mainonnassa voidaan hyödyntää hyvin monenlaisia kanavia, kuten Twitteriä, Facebookia, Instagramia, YouTubea, LinkedIniä ja Tiktokia. Yleensä tehokkaimmat some-mainontakampanjat toteutetaan useissa kanavissa yhtaikaa, sillä näin voidaan tavoittaa erilaisia ihmisiä, jolloin on entistä varmempaa, että viesti tavoittaa koko halutun kohdeyleisön. On tärkeää valita mainonnassa käytettävät kanavat huolellisesti ja tapauskohtaisesti riippuen yrityksen asiakaskunnasta, palveluista ja tuotteista. On myös tärkeää toimia nopeasti, jos joidenkin tiettyjen somepalveluiden huomataan toimivan kampanjan aikana muita selvästi paremmin. Tällöin juuri näihin palveluihin kannattaa panostaa aivan erityisesti – sekä budjetin että työn osalta! Me Online Leads Finlandin tiimissä hyödynnämme kampanjoissamme useita eri some-kanavia luodaksemme juuri sinun yrityksesi asiakaskunnalle, palveluille ja tuotteille sopivia kampanjoita!

Modernissa some-mainonnassa hyödynnetään tehokkaasti tekoälyä ja koneoppimista, jotka mahdollistavat myös kampanjoiden budjetin optimoinnin, josta käytetään usein lyhennettä CBO. Me Online Leads Finland -tiimissä hoidamme yrityksesi kampanjabudjetin optimoinnin vankalla ammattitaidolla. Erityisesti CBO vaikuttaa Facebook- sekä Instagram-markkinointiin, joten näillä kanavilla on erityisen tärkeää tietää, kuinka kampanjabudjetin optimointi hoidetaan. Hyvä uutinen on se, että CBO:n myötä manuaalinen työ vähenee ja markkinoinnissa on entistä helpompaa keskittyä oikeasti tärkeisiin asioihin, kuten myyvän mainoscopyn kirjoittamiseen, mainonnan kohdentamiseen, mainosmedioiden valintoihin sekä asiakkaan elinkaaren pidentämiseen.

Teemme mitattavia tuloksia some-markkinoinnin keinoin

Jotta some-markkinointikampanjoiden ja yksittäisten -mainosten vaikuttavuutta voitaisiin arvioida, tulee käytössä olla luotettavia mittareita, joiden avulla markkinoinnin osuvuutta voidaan arvioida. Tästä syystä keräämme ja tulkitsemme dataa kampanjan alusta loppuun saakka ja pyrimme etsimään sekä paikallistamaan, miksi jotkin asiat kampanjassa eivät mahdollisesti toimi. Näin voimme tarvittaessa tehdä kampanjaan nopeita korjausliikkeitä ja saada asiat toimimaan entistä paremmin.

Esimerkiksi Facebookissa on nykyään käytössä tehokkaista mittareita, joilla voidaan arvioida mainosten tehokkuutta. Nämä mittarit ovat konversioprosenttiluokitus, sitoutumisprosenttiluokitus sekä laatuarvio. Ennen Facebookissa markkinoinnin osuvuutta mitattiin ainoastaan yhdellä luvulla, mutta nykyisin näitä mittareita on siis kaikkiaan kolme. Näiden mittareiden avulla arvioidaan, onko markkinoinnin osuus keskivertoa heikompi, keskiverto vai keskivertoa parempi, jolloin pystytään entistä paremmin selvittämään tiettyjen mainosten mahdollinen tehottomuus. Mittauksessa otetaan huomioon mainonnan konversio ja laatu sekä käyttäjien sitoutuneisuus.

Laatuarviolla viitataan siihen, kuinka laadukkaana mainosta pidetään, kun sitä verrataan muihin kilpaileviin some-mainoksiin, jotka on suunnattu samalle kohderyhmälle. Laatuarvio perustuu käyttäjien mainoksesta antamaan palautteeseen. Laatuarviota heikentää esimerkiksi se, jos käyttäjä piilottaa mainoksen tai jos hän raportoi sen olevan häiritsevä. Sitoutumisprosenttiluokituksella viitataan siihen sitoutuneisuusasteeseen, jonka mainoksen odotetaan saavuttavan, kun sitä verrataan muihin samalle kohderyhmälle kohdennettuihin kilpaileviin mainoksiin. Tähän vaikuttavat esimerkiksi se, klikkaako käyttäjä mainosta, saako mainos käyttäjän reagoimaan mainokseen, kommentoiko hän mainosta ja jakaako hän sen muille. Myös mainoksen laajentaminen siten, että koko mainosteksti tulee näkyville, vaikuttaa sitoutuneisuusasteeseen. Konversioprosenttiluokituksella viitataan siihen konversioprosenttiin, jonka mainoksen odotetaan saavuttavan kilpaileviin mainoksiin verrattuna. Tähän vaikuttaa se, toteuttaako mainoksen nähnyt käyttäjä mainoksen optimointitavoitteen.

Tarjoamme ajantasaista some-markkinointia ammattitaidolla

Viime aikoina some-markkinoinnin saralla on tapahtunut suuria muutoksia, esimerkiksi edellä mainitussa some-markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamisessa ja CBO:ssa, ja suuria muutoksia on todennäköisesti edessä jatkossakin. Toisinaan muutokset ovat erittäin nopeita ja yllättäviä, mikä voi vaikeuttaa huomattavasti tehokkaiden ja mahdollisimman optimaalisesti kohdennettujen some-markkinointikampanjoiden luomista ja niiden tulosten seuraamista sovitusta budjetista kiinni pitäen. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla näistä muutoksista. Online Leads Finland seuraa jatkuvasti some-markkinoinnin uusimpia uudistuksia ja päivittää omaa osaamistaan, jotta sinä puolestasi voit kaikessa rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseesi – omaan yritystoimintaasi!

Twitter
Meta
Instagram
Pinterest
LinkedIn

TILAA ILMAINEN DIGIMARKKINOINNIN KARTOITUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kiinnostuitko palvelustamme tai haluatko tietää lisää? Kerromme mielellämme sinulle lisää!

Anna yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä sekä tämän lisäksi kartoitamme yrityksesi digimarkkinoinnin tilan ja annamme kivenkovat toimintasuositukset joiden avulla markkinointisi tuottavuus nousee täysin uudelle tasolle täysin ilmaiseksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
TILAA PARHAAT DIGIMARKKINOINTIVINKIT

Kiinnostaako digimarkkinointi? Online Leads Finland tarjoaa parhaat mainontavinkit ja kertoo digimarkkinoinnin uusimmat tuulet.  Anna tietosi alle ja tilaa uutiskirjeemme.