Markkinoinnin automaatio

Nykyaikainen markkinoinnin automaatio tehostaa oikein määritettynä eri kanavista yrityksesi sisään tulevien liidien käsittelyä ja muuttaa ne liiketoiminnaksi. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaaja saa automaattisesti yhteydenoton järjestelmästä joka kannustaa häntä aktivoitumaan sivustolla tai kävijä joka on jättänyt tuotteet verkkokauppasi ostoskoriin saa viestin jossa häntä kannustetaan suorittamaan ostos loppuun. Markkinoinnin automaatiota voi käyttää lukuisiin eri tarkoituksiin ja tapoihin, siksi onkin tärkeää valita markkinoinnin automaation toteuttajaksi osaava kumppani joka ymmärtää liiketoimintanne tavoitteet.

Meillä on pitkä kokemus markkinoinnin automaatiosta ja liiketoiminnan tehostamisesta sen avulla. Autamme mielellämme valitsemaan yrityksellenne sopivan markkinoinnin automaation järjestelmän ja konfiguroimaan sen toimimaan liiketoimintatavoidenne mukaisesti tehostamaan yrityksenne liiketoimintaa verkossa.

ANNA TIEDOT & KERROMME LISÄÄ

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Otetaan yhdessä tehot irti markkinoinnin automaatiosta liiketoimintanne apuna

Olemme käyttäneet lukuisia eri markkinoinnin järjestelmiä erilaisissa ympäristöissä, joten meillä riittää tietotaitoa juuri sinun tarpeesi täyttävän järjestelmän löytämiseen ja sen ottamisessa tehokäyttöön.

Autamme yritystäsi valitsemaan ja ottamaan käyttöön markkinoinin automaatio -järjestelmän tai optimoimme nykyisen toimimaan liiketoimintanne kanssa paremmin. 

Markkinoinnin automaatio järjestelmä

Näitä markkinointiautomaatiojärjestelmiä suosittelemme

Yleisesti ottaen käytämme projekteissamme Hubspotia, Klaviyoa, Active Campaignia ja Adoben Marketoa, mutta meiltä löytyy osaaminen myös muihin järjestelmiin ja mikään ei estä niitä projektissasi käyttämästä jos koet jostain syystä että mikään muu ei yritystäsi tyydytä.

Suosimme yllämainittuja, koska ne ovat suosittuja, helppokäyttöisiä ja niissä monipuoliset ominaisuudet eri hintaryhmiin, voimmekin varauksetta suositella niitä eri käyttötarkoituksiin ja erilaisiin projekteihin.

Tarkkailemme kuitenkin jatkuvasti alati muuttuvaa markkinointi automaatio -järjestelmien markkinaa ja testaamme uusia tuotteita sekä palveluita ja poimimme parhaat näistä asiakkaidemme käyttöön.

Täytä lomake & Pyydä tarjous markkinoinnin automaation konsultoinnista

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mitä tarkoitetaan markkinoinnin automaatiolla ja miten yrityksesi hyötyy siitä

Mitä tarkoittaa markkinoinnin automaatio?

Markkinoinnin automaatiolla viitataan sellaisiin järjestelmiin, joiden tarkoitus on automatisoida sekä tehostaa markkinoinnin toistuvia prosesseja. Samalla tällaisen järjestelmän kautta voidaan ylläpitää asiakkaiden mielenkiintoa sekä jaotella liidejä. Yksi järjestelmä voi koota yhteen niin verkkosivujen analytiikan, sähköpostimarkkinoinnin, kampanjasivustojen ylläpitämisen, asiakkuudenhallintajärjestelmät ja monia muita markkinoinnissa tarvittavia toimintoja.

Markkinoinnin automaation avulla voidaan analysoida asiakkaiden käyttäytymistä sekä markkinointikampanjoita, toteuttaa tehokkaita markkinointikampanjoita sekä rikastaa ja järjestää asiakastietoja. Näin laadukas markkinoinnin automaatiojärjestelmä tukee markkinointia sen eri vaiheissa ja prosesseissa esimerkiksi kasvattamaan yrityksen tunnettavuutta ja synnyttämään kysyntää.

Yrityksen markkinoinnin menestymisen kannalta on erittäin tärkeää, että yritys osaa jakaa oikeita sisältöjä oikeille kohderyhmille – ja vieläpä oikeana aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys pystyy tarjoamaan potentiaalisille asiakkailleen mahdollisimman personoitua markkinointia ja jakamaan heille tällaista räätälöityä sisältöä automaattisesti. Jotta yritys onnistuisi tässä tehtävässä, tulee sen tuntea asiakkaidensa ostokäyttäytyminen mahdollisimman tarkkaan – ja juuri tässä markkinoinnin automaatio voi auttaa!

Mitä markkinoinnin automaatiolla voi tehdä?

Markkinoinnin automaatio voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin. Marketing Intelligence -toiminnot tunnistavat asiakkaiden kiinnostuksen aiheet ja ostoprosessin eri vaiheet. Se pystyy tähän verkkovierailujen, sosiaalisen median sekä sähköisten kampanjoiden seuraamisen ja analysoimisen avulla. Seuraaminen ja analysointi voidaan tehdä automaation avulla henkilötasolla, jolloin voidaan seurata jopa yksittäisen käyttäjän toimia, kuten sitä, mitkä sähköpostiviestit käyttäjä avaa ja mitä linkkejä hän klikkaa. Näin voidaan seurata, millaisiin viesteihin henkilö reagoi ja millaisia tiedostoja hän lataa tai millaisia videoita hän lukee ja millaisia videoita hän katsoo. Näin saadaan kerättyä runsaasti markkinoinnin kannalta hyödyllistä tietoa asiakkaan kiinnostuksen kohteista ja jatkossa tätä tietoa voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa.

Analysointi auttaa segmentoimaan ja räätälöimään yrityksen markkinointiviestintää. Näin viestintä vastaa jatkossa paremmin asiakkaan tarpeita ja toiveita ja tuottaa tehokkaammin myyntiä. Samalla yritys pääsee rakentamaan entistä pysyvämpiä ja syvempiä asiakassuhteita. Osa markkinointiin liittyvistä prosesseista on jopa mahdollista ohjelmoida siten, että ne toistuvat säännöllisesti. Samalla prosesseja voidaan räätälöidä esimerkiksi siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin kunkin asiakkaan omana asiakassuhteen vaiheeseen. Kun asiakkaan aiheeseen liittyvä tietotaso esimerkiksi syvenee ja kehittyy, kannattaa hänelle suunnata hieman toisenlaista markkinointia kuin aivan asiakassuhteen alussa olevalle asiakkaalle – ja markkinoinnin automaation avulla tämä sujuu helposti ja nopeasti.

Markkinoinnin automaation avulla voidaan synnyttää kysyntää ja hallita liidejä. Esimerkiksi liidien luokitteleminen ja muu liidien hoitaminen tapahtuu helposti markkinoinnin automaation nerokkaiden prosessien avulla. Samalla järjestelmä auttaa synnyttämään uusia liidejä ja tekemään analyysejä yrityksen kampanjoista.

Miksi kaikkien tulisi käyttää markkinoinnin automaatiota?

Markkinoinnin automaatio auttaa säästämään työntekijöiden työaikaa, joka on aiemmin kulunut toistuviin kampanjanhallinnan rutiineihin sekä toistuvaan asiakasviestintään. Samalla myös yrityksen johto saa uusia keinoja yrityksen markkinoinnin tehokkuuden seuraamiseen, sillä markkinoinnin automaatio tarjoaa tätä varten yksinkertaisia ja selkeitä mittareita. Yrityksen tulos paranee automaation myötä tuottavuuden kasvaessa.

Yksi markkinoinnin automaation suurimmista hyödyistä on sen helppous, sillä automatisoimalla yrityksensä markkinoinnin saa yritys kerralla käyttöönsä suuren määrän hyödyllisiä työkaluja. Näiden työkalujen avulla yrityksen on helppo lähteä tehostamaan ja mittaamaan yrityksen markkinoinnin toimia. Markkinointitoimintojen automatisoiminen erilaisten järjestelmien avulla antaa yrityksen johdolle ja henkilöstölle entistä enemmän aikaa strategioiden toteuttamiselle. Myyntivalmiit liidit ovat yksi markkinoinnin automaation tuottamista merkittävistä kilpailueduista. Liidejä on aiempaa helpompaa saada, kun yritys tuntee markkinoinnin automaation avulla potentiaalisten asiakkaidensa kiinnostuksen kohteet ja osaa näin kohdentaa markkinointia erityisesti sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista ja jo viestittäneet tavalla tai toisella aidosta ostohalukkuudestaan.

Jotta markkinoinnin tehokkuutta voitaisiin arvioida, tulee sen toimintoja pystyä mittaamaan mahdollisimman tarkasti. Samalla tulee tietää, mitkä toimenpiteet ovat hyödyttäneet myyntiä. Oikeanlaiset mittarit ovat tärkeitä tässä haastavassa tehtävässä, sillä vääränlaiset mittarit voivat jopa johtaa markkinointia ihan väärille urille. Markkinoinnin automaatioon tähtäävien järjestelmien tarjoamat mittarit ovatkin todella tärkeitä markkinoinnin tehokkuuden mittaamisen kannalta. Erityisen tärkeää on seurata liidien laadukkuutta – ei niinkään niiden määrää. Liidien laadun seuraamiseen voi käyttää järjestelmien tuottamaa demografista dataa sekä asiakaskäyttäytymisestä syntyvää dataa.

Asiakaskokemusten parantaminen on tärkeä yrityksen brändin arvoa nostava tekijä. Markkinoinnin automaation avulla on mahdollisuus parantaa asiakaskokemuksia merkittävällä tavalla, sillä kun yrityksessä tunnetaan potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen kohteet, on markkinointiviestintä mahdollista kohdentaa siten, että asiakas kokee viestien pyrkivän ratkaisemaan juuri hänen akuutin ongelmansa. Näin markkinointi tuntuu melkein kuin ilmaiseksi tarjottavalta palvelulta, eikä tyrkyttämiseltä, kuten myyntipuheet usein valitettavasti tuntuvat, ellei niiden pitäjä tunne potentiaalisen asiakkaansa mielenkiinnon kohteita eikä hänen toiveitaan ja tarpeitaan.

Täysipainoisesti hyödynnetyn markkinoinnin automaation on todettu selvitysten mukaan auttavan yrityksen liiketoimintaa menestymään. On kuitenkin hyvä huomioida, että menestys vaatii etenkin erilaisten järjestelmien käyttöönottovaiheessa runsaasti sekä osaamista että monenlaisia resursseja. Lisäksi menestyksen saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja uusien toimintamallien omaksumista. Nopeita tuloksia ei siis ole luvassa, mutta pitkäjänteisellä ja päämäärätietoisella markkinoinnin automaatiolla voidaan ajan kanssa saavuttaa merkittäviä tuloksia ja automaatio voikin olla yksi yrityksen suurimmista kilpailuvalteista alati kovenevassa kilpailutilanteessa!

TILAA ILMAINEN DIGIMARKKINOINNIN KARTOITUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kiinnostuitko palvelustamme tai haluatko tietää lisää? Kerromme mielellämme sinulle lisää!

Anna yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä sekä tämän lisäksi kartoitamme yrityksesi digimarkkinoinnin tilan ja annamme kivenkovat toimintasuositukset joiden avulla markkinointisi tuottavuus nousee täysin uudelle tasolle täysin ilmaiseksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
TILAA PARHAAT DIGIMARKKINOINTIVINKIT

Kiinnostaako digimarkkinointi? Online Leads Finland tarjoaa parhaat mainontavinkit ja kertoo digimarkkinoinnin uusimmat tuulet.  Anna tietosi alle ja tilaa uutiskirjeemme.