Kävijäseuranta eli web-analytiikka

Kävijäseuranta eli web-analytiikka on oikein määritettynä ja yrityksen sisäisiin prosesseihin liitettynä uskomatonta liiketoimintahyötyä tuova työkalu, jonka avulla säästät rahaa, aikaa ja parannat asiakkaasi tyytyväisyyttä yritykseksi palveluun verkossa.

Olemme kävijäseurannan ja web-analytiikan rautainen ammattilainen yli 15-vuoden kokemuksella mm. Google Analytics Universal Analytics, Google Analytics 4, Piwik Pro, Matomo, Crazy Egg, Snoobi, Leadfeeder ja Adobe Analytics (ex. Omniture) käyttöönotosta, määrityksestä ja datan analysoinnista.

Meiltä saat kaikki kävijäseurannan palvelut luotettavasti, laadukkaasti, edullisesti ja nopeasti yrityksesi tarpeisiin varmasti ammattitaitoisesti. Autamme yrityksesi ottamaan lisää liiketoimintahyötyä web-analytiikasta sujuvasti.

ANNA TIEDOT & KERROMME LISÄÄ

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Online Leads Finland on web-analytiikan ja kävijäseurannan guru

Olemme digitaalisen kävijäseurannan (web-analytiikka) todellisia asiantuntijoita yli 15- vuoden asennuksen, määrittelyn, suunnittelun ja datan analysoinnin kokemuksella.

Valitsemme teille parhaiten sopivan web-analytiikka järjestelmän, asennamme Googlen Tag Managerin ja scriptit oikeaoppisesti sivuille mittaamaan asioita oikein, määritämme liiketoimintanne kannalta oleelliset mittarit ja luomme teille liiketoiminnallisesti asiallisen raportin – Ei nörttijuttuja.

Hallitsemme kaikki mittaamiseen liittyvät työkalut kuten Google Analytics, Matomo, Piwik Pro, Adobe Analytics, HotJar ja Crazy Egg.

Kävijäseuranta eli web-analytiikka

Täytä lomake & Pyydä tarjous web-analytiikan ja kävijäseurannan palveluistamme

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mitä web-analytiikka eli kävijäseuranta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Mitä on web-analytiikka?

Web-analytiikalla viitataan verkkosivujen kävijäseurantaan sekä muihin analyyttisiin toimiin, joilla halutaan mitata ja seurata jollakin tietyllä sivustolla tapahtuvaa liikennettä. Analytiikan avulla mitataan esimerkiksi kuinka paljon vierailijoita sivustolla käy ja mitä sivun vierailijat sivustolla tekevät. Seurannan avulla saadaan selville, millaisten kanavien kautta he saapuvat sivuille. Sivuille saatetaan saapua esimerkiksi yrityksen Facebook-sivujen tai yrityksen blogin kautta. Samalla kun mitataan kävijämääriä ja seurataan heidän käyttäytymistään sivustolla, pystytään mittaamaan, tutkimaan ja kehittämään asiakas- ja käyttäjäkokemuksia. Tätä kautta pystytään seuraamaan tuottaako digimarkkinointi toivottuja tuloksia.

Yritys voi seurata jopa yksittäisen kävijän vierailujen kestoa, konversioita sekä sitä, mitkä sivut hän on kokenut mielekkäimmiksi. Kun tiedetään millainen sisältö kiinnostaa sivuston vierailijoita eniten, voidaan pyrkiä luomaan lisää samantapaista sisältöä sivuston muillekin sivuille ja saamaan näin entistä enemmän yleisöä.

Yksi maailman suosituimmista web-analytiikkatyökaluista on Google Analytics. Muita suosittuja alan työkaluja ovat esimerkiksi Mixpanel, Amplitude, Heap, Semrush, Adobe Analytics, Matomo, Piwik ja Chartbeat. Näiden joukosta löytyy työkalut hyvin monenlaisiin lähestymiskulmiin ja hyvin monenlaisiin tarpeisiin!

Mitä hyötyä web-analytiikasta on?

Seuraamalla verkkosivujen kävijöiden toimintaa sivustolla voidaan mitata markkinoinnin kannattavuutta ja tehokkuutta jatkuvasti ja ajantasaisesti. Web-analytiikka mahdollistaa siis markkinoinnin mitattavuuden ja auttaa tekemään markkinoinnista entistä kannattavampaa ja tehokkaampaa. Web-analytiikan avulla on mahdollista seurata yrityksen kriittisiä tekijöitä sekä mittareita. Tavoitteet ja konversiot on myös mahdollista räätälöidä kunkin yrityksen tarpeista käsin. Perusperiaate onkin, että kaikkea mitä voi mitata, on mahdollista myös kehittää.

Menestykseen pyrkivän yrityksen on erityisen tärkeää tuntea asiakkaansa ja heidän tarpeensa mahdollisimman hyvin ja juuri tässä tehtävässä web-analytiikka on lyömätön työkalu. Laadukas asiakkuudenhallinta ei nykyaikana ole oikein edes mahdollista, ellei asiakkaiden ostokäyttäytymistä, -toiveita ja -tapoja seurata ammattimaisesti. Kun yritys tuntee asiakkaidensa toiveet ja tarpeet, pystyy se tarjoamaan heille entistä ammattimaisempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua sekä kohdentamaan markkinointiaan entistä tehokkaammin oikeille kohderyhmille.

Web-analyysin avulla kerätyn datan avulla on helppo selvittää, mikä yrityksen sivuista on potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa kaikista suosituin. Yleensä suosituimmaksi sivuksi valikoituu sivuston etusivu, mutta ilman web-analytiikkaa on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, sanoa, mitkä muut sivut koetaan erityisen mielenkiintoisiksi. Suosituimpiin sivuihin kannattaa panostaa erityisen paljon, sillä ne ovat ikäänkuin yrityksen näyteikkunoita. Näihin näyteikkunoihin kannattaa ehdottomasti panostaa mahdollisimman paljon!

Markkinointi on monimutkainen prosessi, jonka toimenpiteiden tehokkuutta ja kannattavuutta voi olla vaikea arvioida. Erityisen vaikeaa on eritellä, mitkä markkinoinnissa tehdyt toiminnot ovat olleet kannattavia ja mitkä kannattamattomia. Web-analytiikan avulla on kuitenkin mahdollista testata erilaisten käytäntöjen kannattavuutta, minkä jälkeen päätökset on entistä helpompi tehdä analyysien pohjalta. Konkreettiset luvut kertovat yritykselle tarkasti, mitkä toimenpiteet toimivat sekä millaisiin toimenpiteisiin yrityksen kannattaa markkinoinnissaan panostaa. Näin voidaan välttää turha arvailu ja perustaa päätökset dataan sekä tietoon.

Ilman ammattimaista web-analytiikkaa yrityksen markkinoinnissa saatetaan panostaa aivan vääriin asioihin, sillä ilman dataa markkinointipäätöksiä tehdään mutu-tuntumalla. Joissakin tapauksissa voi käydä esimerkiksi niin, että somesta löytyvä mainos kerää kyllä paljon klikkauksia, mutta nämä klikkaukset eivät johda ostopäätökseen. Tällöin on hyvä pohtia, onko mainos jollakin tavalla esimerkiksi harhaanjohtava ja odottavatko potentiaaliset asiakkaat löytävänsä linkin takaa jotakin aivan muuta. Kun tällainen pullonkaula on paikannettu web-analytiikan avulla, on yrityksen entistä helpompaa reagoida tilanteeseen ja lähteä pohtimaan siihen toimivaa ratkaisua.

Mahdollisimman tehokkaiden tulosten saamiseksi on tärkeää asettaa sivustolle tietyt tavoitteet sekä mittarit, joiden avulla näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi istunnon kestoon ja tapahtumiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi se, että vierailija lähettää lomakkeen, kuten uutiskirjeentilauksen, istuntonsa aikana. Käytettäessä sivustolle johtavia linkkejä, kannattaa ne varustaa UTM-tageilla. Tagien avulla saadaan tietää tarkasti, mistä kampanjasta tai muusta julkaisusta potentiaalinen asiakas on tullut sivustolle. Näin voidaan seurata erilaisten markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja sitä, millaiset kampanjat tuntuvat toimivan ja millaiset eivät tuota tarpeeksi tai voivat olla jopa tappiollisia.

Verkkomarkkinoinnin yhteydessä puhutaan usein ROI-luvusta ja myös ROIn jäljille päästään ammattimaisen web-analytiikan avulla. ROI on tunnusluku, joka tulee sanoista Return On Investment. Tällä tarkoitetaan sijoitetun pääoman tuottoa. Esimerkiksi Facebook-markkinoinnissa on tärkeää seurata, kuinka paljon tuottoa markkinointiin sijoitetut rahat tuottavat. Näin voidaan nähdä, onko Facebook-markkinointiin kannattavaa sijoittaa. Yli 15 prosentin ROI-arvoa pidetään erinomaisena, 10 prosentin arvoa hyvänä, 6 – 10 prosentin arvoa tyydyttävänä, 3 – 5 prosentin välttävänä ja alle kolmen prosentin arvoa heikkona. Toisaalta on hyvä myös muistaa, ettei koskaan pidä tuijottaa vain yhtä arvoa, vaan markkinoinnin tehokkuudesta kannattaa aina pyrkiä luomaan mahdollisimman kattava kuva.

Web-analytiikan kautta kerätyn datan avulla on entistä helpompaa ymmärtää sekä ennustaa yrityksen liiketoiminnan kehittymistä. Tarvittaessa pystytään myös automatisoimaan tiettyjä prosesseja mahdollisimman tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Samalla pystytään parhaimmillaan jopa kehittämään täysin uudenlaista liiketoimintaa, palveluja sekä toimintatapoja.

Vaikka web-analytiikan hyödyntäminen on eittämättä erittäin tehokas keino parantaa yrityksen kannattavuutta, eivät suuret muutokset kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan muutokset vaativat pitkäjänteistä seurantaa ja pitkäjänteisiä toimia. Aivan ensimmäiseksi on tärkeää laittaa sivuston web-analytiikka kuntoon.

Kävijäseurannassa eli web-analytiikassa käyttämiämme työkaluja

 

Google Analytics

Google Analytics on maksuton palvelu, jonka tarjoaa nimensä mukaisesti Google. Tällä työkalulla voidaan seurata erilaisten verkkosivujen kävijöiden toimintaa ja kerätä heistä tietoja. Google Analytics sisältää runsaasti dataa, joka on kaiken lisäksi erittäin monimutkaista. Senpä vuoksi työkalun käyttäminen ei ole aivan yksinkertaista, vaan vaatii jonkin verran asiaan vihkiytymistä ja aikaa ottaa Google Analyticsin toimintatavat haltuun. Aloittelijoita varten Google onkin luonut Google Analytics for Beginners -työkalun, joka auttaa tutustumaan Google Analytics -työkaluun. Tämän aloittelijoille suunnatun työkalun avulla tutustutaan Google Analyticsin toimintaan tilin luomisesta alkaen. Jos tämä tuntuu liian työläältä ja haastavalta, hoidamme homman mielellämme puolestasi vankalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella!

Google Analytics -työkalusta on julkaistu monia eri versioita ja tällä hetkellä sen uusin versio on Google Analytics 4, jonka käyttöä suosittelemme, jos haluat käyttää nimenomaan Google Analytics -seurantatyökalua. Google Analytics 4 -versiota voi suositella monestakin eri syystä. Ensinnäkin Googlen ilmoituksen mukaan sen Universal Analytics -työkalun toiminta loppuu 1.7.2023 eikä tätä versiota jatkossa kehitetä ollenkaan. Tämän vuoksi Google Analytics -tuotteita käyttävän yrityksen on käytännössä pakko valita Googlen seurantatyökaluista Google Analytics 4. Toinen valintaa tukeva seikka on se, että tämä versio pystyy seuraamaan laitteiden välistä toimintaa erityisen tehokkaasti ja sen sanotaankin olevan tässä suhteessa huomattavasti Universal Analytics -työkalua kehittyneempi vaihtoehto. Jos käytät Universal Analytics -työkalun tuottamaa dataa, perustuvan seurannan kautta saamasi tiedot käyttäjän yksittäisellä laitteella tekemiin asioihin, kun taas Google Analytics 4 navigoi näppärästi useiden laitteiden välillä. Google Analytics 4 on meille erittäin tuttu työkalu ja autamme yritystäsi mielellämme sen käyttöönottoon liittyvissä asioissa!

Matomo

Matomo-ohjelmisto tarjoaa räätälöityjä verkkoanalytiikan mahdollisuuksia! Matomo käyttää avointa lähdekoodia ja sen avulla on mahdollista seurata kävijöitä erilaisissa verkkopalveluissa. Samalla sen avulla voidaan prosessoida dataa sekä visualisoida informaatiota. Käytettäesässä Matomoa on mahdollista säilyttää kaikki järjestelmässä olevat henkilötiedot EU-alueella siten, että yrityksellä säilyy datan omistus. Koska Matomo käyttää avointa lähdekoodia, on sen avulla tehtävää seurantaan mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Matomo on oivallinen työkalu myös raportointia silmällä pitäen, sillä sen raportointi pohjautuu suoraan raakadatan perusteella tehtävään laskentaan. Google Analytics esimerkiksi käyttää raporttien muodostamisessa otantaa, mikä ei ole niin luotettava raportointi tapa kuin raakadataan perustuva laskenta. Matomon kautta saatava data on helppo myös integroida yrityksen muihin käyttöjärjestelmiin.

Matomo on hyvä valinta etenkin silloin, kun työskennellään laajoissa verkkopalveluympäristöissä. Tällöin joudutaan tallentamaan suuria datamääriä ja raportoinnilta vaaditaan erityistä tarkkuutta. Esimerkiksi Traficom, Kyberturvallisuuskeskus ja Euroopan Unioni käyttävät Matomoa.

Matomo tarjoaa käyttäjilleen laadukasta ylläpitopalvelua. Palvelu sisältää tarvittavat palvelinympäristöt, käyttöönoton, tietokannan varmuuskopiointipalvelun ja tietoturvapalveluita. Tarvittaessa yrityksellä on mahdollisuus hankkia Matomolta myös 24/7 palvelevaa asiakas- ja sovellustukea.

Kun Matomo otetaan yrityksessä käyttöön, on aivan ensiksi tärkeää suunnitella kävijäseurannan tavoitteita ja mittareita. Tämän jälkeen suunnitellaan ja asennetaan itse Matomo-ympäristö. Ympäristö voidaan asentaa yrityksen käyttämään palvelinkapasiteettiin mutta se voidaan asentaa myös julkipilveen, jota ylläpitää Ambieta. Kun Matomo-ympäristö on asennettu, toteutetaan seurantakoodit. Tämän jälkeen Matomo-ratkaisuja ylläpidetään ja sen tuottamaa dataa aletaan hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa.

Crazy Egg

Crazy Egg on tärkeä kotisivujen tekijän ja ylläpitäjän web-analytiikkatyökalu, joka tarjoaa huomattavasti Google Analytics -työkalua laajemmat ja monipuolisemmat toimintovaihtoehdot. Kyseessä onkin huomattavasti Google Analyticsia modernimpi vaihtoehto! Crazy Egg -työkalun avulla on mahdollista sekä kerätä että visualisoida dataa yrityksen kotisivuilta. Samalla saadaan selville millaisia asioita kotisivujen vierailijat sivustolta etsivät ja mitä he sivustolla tekevät. Samaan aikaan saadaan mahdollisuus selvittää kotisivujen mahdollisia ongelmia ja niiden syitä. Crazy Egg on selainpohjaisesti toimiva työkalu, joten sen käytön aloittaminen on todella helppoa. Lisäksi sen hinta on edullinen, mikä lisää tämän työkalun houkuttelevuutta.

Mittausten alustaminen on erityisen helppoa käytettäessä Crazy Egg -työkalua. Mittaamista varten tarvitaan nimittäin vain lyhyt script-koodi. Tämä koodi asennetaan suoraan kotisivulle, minkä jälkeen mittaus voi alkaa. Mittauksen seuranta hoituu palvelun selainkäyttöliittymän kautta. Käyttöliittymästä voi näppärästi ladata tarvittaessa mittaukseen liittyvät raportit suoraan omalle tietokoneelle.

Käytettäessä Crazy Egg -työkalua on tärkeää analysoida työkalun tuottamat mittaukset. Muutoin työkalu ei oikein tuo yritykselle lisäarvoa. Eikä analysoiminenkaan vielä oikein riitä, vaan niiden pohjalta on ryhdyttävä jatkotoimiin, jos mittauksilla toivotaan olevan positiivisia seurauksia. Tämän työkalun käyttäjällä tuleekin olla riittävästi alan tieto-taitoa, jotta Crazy Egg tuottaisi yritykselle merkityksellistä lisäarvoa.

Yksi Crazy Egg -työkalun mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on sen tarjoama mahdollisuus nauhoitusten tekemiseen. Näissä nauhoituksissa sivusto nähdään vierailijan istunto hänen näkökulmastaan käsin. Näin voidaan nähdä esimerkiksi miten vierailija käyttää hiirtä kotisivulla ja mitä sivun kohtia hän päättää klikata. Nauhoituksesta näkee myös mitä sivuston sivuja vierailija päättää lähteä vierittämään. Käymällä nauhoitukset huolella lävitse voidaan saada tarkkaa dataa siitä, miten kiinnostavana istunnon vierailija pitää sivustoa. Samalla saadaan käyttäjän näkökulma siihen, miten toimivalta sivusto vaikuttaa. Käyttäjäystävällisyys on modernissa kovassa kilpailutilanteessa erityisen tärkeää, sillä jos sivusto vaikuttaa vaikeasti käytettävältä, poistuu vierailija sivustolta yleensä varsin nopeasti ja saattaa jopa siirtyä kilpailijan sivustolle. Tällaiseen potentiaalisten asiakkaiden menettämiseen yrityksellä ei ole varaa, joten Crazy Egg -työkalun nauhoitusmahdollisuus kannattaa hyödyntää!

Leadfeeder

Leaderfeeder on kotimainen vaihtoehto, jonka avulla on mahdollista tunnistaa verkkosivun vierailijat. Jos esimerkiksi jokin yritys vierailee verkkosivulla, on Leaderfeeder -työkalun avulla mahdollista selvittää, mikä yritys oli kyseessä. Työkalun avulla nähdään, mitä yritys teki sivustolla ja kerätyn tiedon perusteella työkalun on mahdollista arvioida, oliko vierailija kiinnostunut yrityksen tuotteista tai palveluista. Tavallisesti vain noin kaksi prosenttia sivuston vierailukerroista johtaa siihen, että vierailija täyttää yhteydenottolomakkeen, jolloin noin 98 prosenttia vierailijoista jättää sen täyttämättä. Leaderfeederin avulla nämä konversoimattomat vierailijat on helppo löytää.

Käytettäessä Leaderfeeder-työkalua hyödynnetään yrityksen Google Analytics -tiliä. Tästä huolimatta Leaderfeeder on monessa suhteessa hyvin erilainen työkalu kuin Google Analytics. Ensinnäkin sen tuottamia raportteja on huomattavasti helpompi lukea kuin Google Analyticsin tuottamia raportteja, sillä ne on suunnattu suoraan myyntisektorille. Sen lisäksi, että raportit ovat selkeitä, ne lähetetään näppärästi sähköpostitse suoraan yrityksen myyjille viikottain. Näin myyjät näkevät raporteista listan sivun vierailijoista ja niistä sivuista, joilla nämä vierailijat ovat käyneet. Tämän tiedon valossa myyjien on helppo valita joukosta potentiaalisia liidejä ja ottaa näihin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Leaderfeederin hyvä puoli on myös sen maksuton kokeilujakso. Työkalua voi nimittäin kokeilla maksutta 14 päivän ajan, minkä jälkeen sen käyttö maksaa edullisimmillaan noin 60 dollaria kuukaudessa. Hinta nousee liidien mukaisesti. Käyttäjämäärää ei ole Leaderfeederissa rajattu, joten kaikki yrityksen myyjät voivat käyttää sitä rajoituksetta.

Hot Jar

Hot Jar on työkalu, jota hyödynnetään digimarkkinoinnissa sekä käyttäjätutkimuksissa. Sen avulla voidaan tutkia verkkosivuston käyttäjien toimintaa. Hot Jar on hyvin visuaalinen työkalu, sillä siinä käytetään runsaasti videoita ja kuvia kertomaan sivuston vierailijoiden toiminnasta sivustolla. Työkalu muistuttaakin monin tavoin käytettävyystestiä, sillä sen avulla on mahdollista nähdä, mitä vierailija sivustolla tekee.

Hot Jarin avulla on mahdollista tallentaa lämpökarttoja, jotka näyttävät, mihin vierailijat ovat klikanneet sivustolla. Lämpökartat ovat käytettävissä niin tietokoneilla, tableteilla kuin puhelimillakin selaavien vierailijoiden seuraamiseen. Lämpökarttojen avulla on helppo selvittää, huomaavatko käyttäjät niitä sivuston kohtia, joita toivoisit vierailijoiden klikkaavan. Elleivät vierailijat huomaa näitä kohtia, voidaan lähteä miettimään, mitä asialle voidaan tehdä, jotta klikkauksia tulisi nykyistä enemmän.

Hot Jar tallentaa myös käyttäjävideoita, mikä on monen mielestä yksi työkalun parhaista puolista. Tallennetut videot ovat toki anonyymejä, mutta niiden avulla on helppo nähdä kuinka käyttäjä liikkuu sivuston erilaisissa sisällöissä. Ostoprosessin hiominen onnistuu helposti Hot Jarin avulla, sillä seurannan aikana ostamisen vaiheet voidaan pilkkoa, jolloin nähdään ne vaiheet, joissa käyttäjiä putoaa pois. Pahimmat ongelmakohdat voidaan videoida, jolloin saadaan kerättyä tietoa ostoprosessin tehokkuuden parantamista silmällä pitäen. Samaan tapaan voidaan parantaa myös sivuston lomakkeita.

TILAA ILMAINEN DIGIMARKKINOINNIN KARTOITUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kiinnostuitko palvelustamme tai haluatko tietää lisää? Kerromme mielellämme sinulle lisää!

Anna yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä sekä tämän lisäksi kartoitamme yrityksesi digimarkkinoinnin tilan ja annamme kivenkovat toimintasuositukset joiden avulla markkinointisi tuottavuus nousee täysin uudelle tasolle täysin ilmaiseksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
TILAA PARHAAT DIGIMARKKINOINTIVINKIT

Kiinnostaako digimarkkinointi? Online Leads Finland tarjoaa parhaat mainontavinkit ja kertoo digimarkkinoinnin uusimmat tuulet.  Anna tietosi alle ja tilaa uutiskirjeemme.